Presentation av Agneta

Förlagshuset Siljans Måsars presentation av mig inför min bok I ljuset av Maria.

Agneta Bilker är född och upp vuxen i Eksjö, Småland. Hon är certifierad healer, medium och verksam som gruppledare i SRAU (Svenska Riksföreningen för Andlig Utveckling) sedan 2000. Hon är även Diplomerad Bildtolkare med tillägg Specialistinriktning. Under många årtionden har hon arbetat som studiehandledare för personer med olika handikapp samt med friskvård. Hennes största intresse är mötet med människor, var och en med sin historia och sina livsöden och att lyssna och lära sig något nytt om sig själv och få inkludera en nyfunnen vän till samlingen. Med hjälp av sin andlige ledare fördjupar hon sig i kunskapen om våra tidigare liv och hur själsgrupperna arbetar tillsammans. Det viktigaste budskapet hon har: ”Lev i sann glädje med dig själv och du sprider Livskraft.”

Så började mitt författarskap

Jag växte upp i en familj utan syskon. Min mor var egen företagare och far var officer. Som liten tillbringade jag dagarna på min mors arbete eller ute på stans gamla gårdar med kvarterets barn. Jag var bra på att underhålla mig själv och ser idag att jag levde i två världar, en yttre som bestod av lek och en inre värld där bilder från en annan tid, med minnen och människor, fanns. Ibland kunde jag försvinna in i ett meditativt tillstånd och väcktes av någon som undrade om jag sov. Ju äldre jag blev desto mer intresserade jag mig för de människor som fanns i min omgivning. Det var spännande att känna in personer och inte bara uppleva det mina ögon såg. Jag upplevde deras känslor, godhet och svårigheter som de gått igenom. Detta öppnade intresset för vem jag var som bodde i min kropp och var alla mina minnen från tidigare livstider kom ifrån. Jag läste en text om tidigare liv och då föll många bitar på plats. Jag hade levt med dessa minnen och människor som jag upplevt, men som inte fanns i den här tiden längre. I min släkt var frikyrkan viktig och där var reglerna klara och bestämda, så därför var jag tyst om mina tankar och de två världar jag levde i. Ju äldre jag blivit, desto mer förstår jag, att bara jag själv kan lösa mig från rädslor och att bli en fritänkare. Nu är jag redo att ta det stora steget av att dela med mig av tiden som Maria i mitt gamla liv, då hon växte upp i nuvarande Israel.

När skrivandet tog fart blev jag intresserad av mitt gamla arv från Maria och kände att hennes tankar tagit alldeles för stor plats i mitt nuvarande liv, och all den rädsla jag burit på. För mig var det viktigt att bli medveten om att vi alla är ansvariga för det liv vi lever nu och med allt vad det innebär. Vi kan ta avstånd från det vi inte vill ha i våra liv och omfamna det vi känner ger oss glädje och harmoni. Varje människa är likt en bok full med historia, glädje, dramatik och misslyckande från många livstider. Vi kan alltid vända blad och skriva om historien i våra liv, till den person vi vill vara. Tider kan komma då vi vill bläddra i vårt minnesarkiv och läsa om våra tidigare händelser och då kan vi känna oss stolta över den person vi lyckades vägleda i livet.

Inget är mer intressant än att lära känna en person och försöka förstå dennes tankar och handlingar. Kanske är det en kunskap som kan få mig inspirerad och nyfiken på livet i stort. Jag känner att varje människa, redan från födseln, har en godhet inom sig, men vissa får fel vägledning med avsaknad av kärlek och omtanke där de grundläggande behoven uteblir. En vilsen och rädd person som famlar i okunnighet och brist på kärlek, blir ett lätt byte för likasinnade. Det viktigaste vi medmänniskor kan göra är att sprida kärleksbudskap i skrift, tal, bild och sång. Vi är alla viktiga pusselbitar och alla har sin plats för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och förstå meningen med livet. Liv efter liv gör att våra pusselbitar blir klarare och passar bättre in i det stora livspusslet.

Agneta Bilker

  

Kontakt

Adress: Linneberg Gård 1, 575 96 Eksjö
Email: agneta@linneberggard.se