Tidigare liv

Tidigare liv

Ibland kan vissa känslor och minnestankar påverka oss, det kan vara i stunder då vi möter gamla livskamrater och/eller familjemedlemmar från ett tidigare liv. Känslorna kan bli överväldigande och det är svårt att förstå vad man plötsligt går igenom. Gamla trauman som ligger kvar i minnet som en chockupplevelse från en tidigare livstid, kan bli så skrämmande och overkligt att det kan lägga sig som en fobi i nutid. Rädsla är en upplevelse som kan ställa till det för många som lever med tidigare livstankar men befinner sig i nutid.

När du vill lyssna till min andlige ledares förklaringar och den kontakt han har med din andlige ledare, blir du själv inte känslomässigt påverkad på samma sätt.

Din ledare bestämmer vilket liv och vilken händelse som ska komma till din kännedom. Detta för att inte röra upp känslor som du inte klarar av eller är redo att ta hand om.

Kostnad

Tidigare liv 60 min/ 800 kr   

  

Kontakt

Adress: Linneberg Gård 1, 575 96 Eksjö
Email: agneta@linneberggard.se