Andliga mediala konsultationer

Andliga mediala konsultationer

När du önskar få en fråga besvarad av din andlige ledare, tar min andlige ledare Tomas, kontakt med din andlige ledare och jag får därefter ett svar som jag förmedlar till dig. Din andlige ledare som följer dig i livets alla händelser vet vad du har för tankar inom dig och de önskningar du har inför ditt livspussel. Kom ihåg att du får endast råd och förslag, varje människa har ett eget ansvar för det liv den lever och de val den gör.

Ibland kan problem komma från gamla känslomässiga upplevelser. En del ligger kvar i det undermedvetna från gamla inkarnationer eller från detta liv. Genom att få en återskapad bild på den gamla händelsen kan det få sin förklaring och förståelse inför upplevelsen.

Andliga samtal sker mellan de andliga ledarna som lever i ljusvärlden, de ser oss här på jorden som elever i livets skola.

Kostnad

Samtal 60 min / 800 kr.

Samtal 30 min/ 500 kr.

  

Kontakt

Adress: Linneberg Gård 1, 575 96 Eksjö
Email: agneta@linneberggard.se