Livets cirkel

Livets cirkel

Livets cirkel är en personlig resa genom tolkning av mina egenhändigt målade kort. Korten läggs i en bestämd ordning, som blir en beskrivning på ditt inre liv och en resa ut i ditt vardagliga liv. Jag börjar med att beskriva den själspersonlighet du har och liv du levt på jorden. Våra andliga ledare ger mig bilder från de liv du levt som påverkar dig i nuet. Vi kan likna det vid känslomässiga rester som påverkar dig och som du inte vill behålla minnet av. Dessa gamla livserfarenheter saknar värde, de ger bara irritation och avskydda minnen. Vi samtalar om de känslor du har goda erfarenheter av och som kan hjälpa dig vid olika tillfällen. Kommande utmaningar som är på väg i livet och som kopplas till tidigare liv och erfarenheter, kommer också att visa sig i korten. Ett livsmönster växer fram och du får förståelse för vem du är och varifrån du kommer.

Kostnad

Kortläggning 60 min/800 kr

  

Kontakt

Adress: Linneberg Gård 1, 575 96 Eksjö
Email: agneta@linneberggard.se