Bildtolkning

Bildtolkning

Är du intresserad av att måla ett antal bilder som jag analyserar med hjälp av de symboler jag ser i bilden? I de målade bilderna växer din personlighet fram och med den dina tankar och känslor som du upplever i dagsläget. Här kommer vi tillsammans att tala om olika alternativ symbolerna står för och det kommer att ge dig en klarare bild på din styrka och den förmåga du har. Här visar sig även situationer och rädslor du har inom dig och detta kan ligga som ett hinder i nutid. Genom samtal om problemet blir du mer förberedd när liknande situationer uppstår och du blir känslomässigt förberedd på det som kan hända.
En stor hälsobild består av sju målade bilder på ett hus, en blomma, en båt, ett träd, valfri bild, nuvarande familj och en familjebild från barndomen. Tillsammans speglar dessa en tydlig bild av din nuvarande livssituation. Genom att måla motbilder på de problem vi hittar, får du en tydlig bild av dig själv och du kommer att bli mer självmedveten.
Du kan komma på en bildtolkning eller fördjupa dig i de problem som visar sig genom att besöka mig flera gånger i en bildterapi.

Stor hälsobild

90 min/ 1200 kr

  

Kontakt

Adress: Linneberg Gård 1, 575 96 Eksjö
Email: agneta@linneberggard.se